Habitatges Vilanova

Ubicació
Vilanova i la Geltrú
Any de l´obra
2006
Arquitecte
Miquel Mas i Cardona
Col·laborador
Carmen Pérez Ortiz
Superfície
13.680 M2

SOBRE EL PROJECTE

Projecte realitzat en col·laboració amb altres arquitectes, amb un encàrrec derivat de la participació en un concurs restringit per ordenar un dels espais més importants de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, que sorgeix del trasllat de la fàbrica Pirelli a les afores del municipi.
L’encàrrec que se’ns fa és desenvolupar els edificis B1 i B2 de la primera fase de l’Eixample de Mar, que consta d’un total de 85 habitatges i les seves corresponents places d’aparcament.
Els dos edificis tenen tipologies molt diferents per la morfologia que els hi dona el propi Pla Parcial, però utilitzen un llenguatge arquitectònic comú. L’edifici B1 es construeix a través d’un gran pati central de grans dimensions, a través del qual s’accedeix als habitatges. El B2 es desglossa en dos volums aïllats, que l’enllacen a través d’unes andrones per la seva cara sud, configurant-se en una sola façana.