Projecte de reforma de Cal Muntaner

Any de l´obra
2021
Arquitecte
Miquel Mas i Cardona
Col·laborador
Carmen Pérez Ortiz

SOBRE EL PROJECTE

El projecte manté l’estructura actual de la masia tot i que hi ha una afectació puntual de l’estructura per la realització d’uns estintolaments en les parets de tapia, que en milloren la seva qualitat espaial. Es varia la seva distribució interior per adequar-los a les noves necessitats dels propietaris.. Es renovaran les seves instal·lacions, els seus acabats i es renovaran també els tancaments exteriors. En aquesta intervenció s’ha potenciat la recuperació dels elements constructius originals, treballant amb especialistes de la restauració i amb professionals de la construcció avesats amb l’ús de materials i acabats tradicionals. S’han emprat sistemes passius, com la solera ventilada o la cambra bufa, combinant-los amb sistemes d’estalvi energètic com l’aerotèrmia i les plaques solars fotovoltaiques.