Projecte de reforma i ampliació de l’edifici de la seu social i el restaurant del Club Nàutic Vilanova

Ubicació
Vilanova i la Geltrú
Any de l´obra
2020
Arquitecte
Miquel Mas i Cardona
Col·laborador
Carmen Perez Ortiz

SOBRE EL PROJECTE

El projecte te per objecte la reforma i ampliació de l’actual edifici destinat a la seu social del Club Nàutic Vilanova i l’entorn de la piscina existent. Per a dur a terme la construcció del projecte descrit en aquest document serà necessari enderrocar part de l’edifici existent així com la pèrgola situada a façana est.
La integració paisatgística de la nova edificació s’aconsegueix amb la utilització de materials clars i càlids assimilables a l’horitzó, complint també d’aquesta manera la normativa del Pla Especial de Ports. La utilització d’una estructura de pilars molt esvelts de doble alçària en les dues cares longitudinals de l’edifici, permet que aquests s’integrin en el bosc de màstils de les embarcacions que l’envolten. Les dues façanes transversals, disposen de generoses obertures vidriades que permetran gaudir de les excel·lents vistes que ofereix l’emplaçament cap a la ciutat i al mar.

Fotografia

Adrià Goula