Reforma integral d’un edifici plurifamiliar de 3 habitatges a Vilanova i la Geltrú

Ubicació
Vilanova i la Geltrú
Any de l´obra
2020
Arquitecte
Miquel Mas i Cardona
Col·laborador
Carmen Perez Ortiz

SOBRE EL PROJECTE

El projecte manté l’estructura actual de l’edifici, la seva escala i l’accés, així com el seu nombre d’habitatges. En varia la seva distribució interior, per adequar-los a les noves necessitats, renovant completament les seves instal·lacions i acabats. S’enderroquen les restes d’edificacions existents al pati posterior i se’n rebaixen les parets per tal de millorar-ne la seva lluminositat i dignificar-ne el seu espai.