Reforma interior d’un habitatge per a AM al Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú

Ubicació
Vilanova i la Geltrú
Any de l´obra
2020
Arquitecte
Miquel Mas i Cardona
Col·laborador
Carmen Perez Ortiz

SOBRE EL PROJECTE

El projecte es centra bàsicament en una reforma de l’interior de l’habitatge situat a la planta 6a d’un edifici plurifamiliar, redistribuint-ne l’espai per tal que s’adapti a les noves necessitats dels seus propietaris, amb la voluntat d’actualitzar-ne també la seva estètica. La reforma implica l’anul·lació de dues habitacions per tal de disposar d’espais més amplis. La nova distribució serà molt més diàfana, anul·lant en gran mesura els passadissos i vestíbuls, per crear uns espais oberts i vinculats entre ells buscant sempre la orientació de les estances cap les espectaculars vistes de que disposa.